Laatste nieuwtjes & vacatures

Op deze pagina worden op geregelde tijdstippen nieuws en andere interessante weetjes gepost. Hou deze pagina in de gaten!
 

COVID-19

Wij gaan andermaal zeer moeilijke tijden tegemoet.
 
Zoals tijdens de vorige lockdown blijft IMMO MV zich 100% inzetten voor de dienstverlening zij het dan van op afstand. 
“Niet essentiële winkels sluiten.”  Ons kantoor zal dan ook gesloten zijn vanaf 2 november 2020.
Telewerk is verplicht overal waar het kan.”  Wij doen ook aan telewerk.  Wij zijn niet aanwezig op kantoor maar wij mogen werken op voorafgaandelijke afspraak indien nodig.
 
Wij blijven bereikbaar bij voorkeur per mail (zie over ons) en per telefoon 050 61 49 49 tijdens de ongewijzigde kantooruren (van 09u30 tot 12u00 en van 14u00 tot 18u00 behalve op woe-, zon- en feestdagen).
De administratie en de boekhouding blijven op de voet gevolgd.
Wij blijven ook tussenkomen waar nodig en zelfs al doen wij aan telewerk, wij komen zelf af en toe naar op afspraak naar kantoor voor die zaken die via telewerk niet mogelijk zijn.

CORONA- UPDATE – 31/10/2020

Wachten op Ministerieel Besluit om alle gevolgen voor de vastgoedsector in te schatten
 
Ons land gaat zondag op maandagnacht een 'verstrengde lockdown’ in. Dat kondigde premier Alexander De Croo zopas aan. De nieuwe maatregelen gelden minstens zes weken. Voor een analyse van de gevolgen voor de vastgoedsector is het wachten op het nieuw Ministerieel Besluit.
 
Op basis van de persconferentie weten we volgende zaken al zeker:
 
- Vastgoedkantoren moeten vanaf maandag 2 november achter gesloten deuren en op afspraak werken.
- Telewerk wordt verplicht. Indien dit niet mogelijk is, zijn een optimale ventilatie en mondmaskers verplicht.
- Evaluatie van de maatregelen na 6 weken.
 
Voor de andere mogelijke gevolgen voor de vastgoedsector is het wachten tot de teksten van het nieuw Ministerieel Besluit bekend zijn en we een analyse ervan kunnen maken. Zodra mogelijk zullen we hierover onmiddellijk communiceren.
 
Algemene Vergaderingen
 
De organisatie van Algemene Vergaderingen momenteel onmogelijk
 
Bron: CIB

Vacature: Assistent(e) vastgoedbeheer

Functieomschrijving

 • Als assistent(e) vastgoedbeheer communiceer je dagelijks via telefoon, mail en per brief.
 • Je staat in voor allerhande administratieve ondersteuning.
 • Je krijgt een gevarieerd takenpakket aangeboden.
 • Naarmate je de job onder de knie hebt, krijg je andere taken aangeleerd.

Profiel
 • Je bent een administratieve duizendpoot die vlot kan werken met MS Office. Je bent bereid om de bedrijfsspecifieke software aan te leren.
 • Je bent communicatief sterk, zowel telefonisch, face to face, per mail als per brief.
 • Je beheerst de Nederlandse & Franse taal.
 • Je kan vlot samenwerken in een team.
 • Je kan discreet te werk gaan.
 • Je hebt een ruime interesse in het beheren van vastgoed en het leren kennen van de specifieke regels.
 • Enige kennis van boekhouding is een troef.

Jobgerelateerde competenties
 • Beslissingen, dienstnota's, contracten behandelen en doorgeven, zowel intern als extern
 • Documenten ingeven, briefwisseling behandelen en e-mailberichten beheren
 • Brieven, verslagen, nota’s, ... opstellen en redigeren
 • Vergaderingen voorbereiden en organiseren (uitnodigingen, voorbereiding van de dossiers, reservering van zalen, ...)
 • Communicatieacties en evenementen plannen en organiseren
 • Afspraken en planning van een verantwoordelijke of een medewerker organiseren
 • Telefonische oproepen en bezoekers filteren
 • Dossiers behandelen en opvolgen (samenstellen, samenvatten, bijwerken van bestanden, ...)
 • Professionele informatie en reglementering bijwerken
 • Documenten archiveren en klasseren

Persoonsgebonden competenties
 • Leervermogen hebben
 • Regels en afspraken nakomen
 • Zin voor nauwkeurigheid hebben
 • Zelfstandig werken
 • Klantgerichtheid
 • Samenwerken als hecht team
 • Plannen (= ordenen)

Aanbod
 • Verloning volgens ervaring.
 • Je werkt vanuit ons kantoor te Knokke
 • Optie vast na een positieve proefperiode

Plaats tewerkstelling
IMMO M.V.
Kustlaan 8 8300 KNOKKE-HEIST

Solliciteren?
CV + motivatie opsturen tav De Graeve Arne: verkoop@immomv.be 

Hou het veilig! - Maatregelen coronavirus van toepassing bij een bezichtiging

Meer info: www.info-coronavirus.be

Bekijk zeker de instructievideo van de vastgoedmakelaar waarin onderstaande regels worden uitgelegd.

 • Kom op tijd en beperk de duurtijd van het bezoek.
 • Wacht buiten op een veilige afstand tot de vastgoedmakelaar het signaal geeft dat je naar binnen kan.
 • Wees aandachtig voor de richtlijnen die de vastgoedmakelaar met je zal overlopen.
 • Respecteer de social distancing (minstens 1,5m afstand).
 • Schud geen handen.
 • Voorzie eigen beschermingsmiddelen. De vastgoedmakelaar zal dit ook doen.
 • Annuleer het bezoek als je ziekteverschijnselen vertoont.
 • Volg altijd de aanwijzingen van de vastgoedmakelaar

De hiernavolgende maatregelen dienen strikt nageleefd te worden bij een bezichtiging. Bij vragen, neem vooraf contact op met je vastgoedmakelaar.

Voor bezoekers:
 • Kom met maximaal 2 personen.
 • Raak tijdens het bezoek geen deuren of voorwerpen aan.
Voor bewoners:
 • Maak de woning vrij tijdens het bezoek.
 • Indien dit niet mogelijk is, blijf dan in de tuin of in één ruimte en verplaats je enkel wanneer nodig.

Wat moet je weten over het verplicht opstellen van een reglement van interne orde?

Naar aanleiding van de hervorming van de wet op de mede-eigendom moet ieder gebouw of iedere groep van gebouwen waarop het appartementsrecht van toepassing is, niet alleen beschikken over een basisakte en een reglement van mede-eigendom, maar ook over een verplicht reglement van interne orde. Wat moet je hierover weten?

Vorm
De wet bepaalt dat het reglement van interne orde kan worden opgesteld bij onderhandse akte. Aangezien de notariële vorm niet is vereist, is de overschrijving ervan op het bevoegde hypotheekkantoor uiteraard evenmin nodig.

Inhoud
Het reglement van interne orde kan zich niet in de plaats stellen van de statuten of de statuten tegenspreken. Wel mag het reglement van interne orde het reglement van mede-eigendom aanvullen of verder uitwerken.

Wat hieruit als algemeen principe kan worden afgeleid, is dat een bepaling van het reglement van interne orde een rechtsgeldig aanknopingspunt moet hebben. Dit aanknopingspunt kan liggen binnen de bepalingen van het reglement van mede-eigendom. Ook de algemene burgerrechtelijke principes (bijv. artikel 544 B.W.), kunnen als aanknopingspunt dienen.

Met de wetswijziging in 2018 heeft het reglement van interne orde aan belang gewonnen. Het moet minimaal volgende punten bevatten:
? De regels over de bijeenroeping, werkwijze en bevoegdheid van de algemene vergadering
? De regels met betrekking tot de syndicus
? De jaarlijkse periode van vijftien dagen voor de gewone algemene vergadering
? De plichten en bevoegdheden van de commissaris van de rekeningen
? De inzagemogelijkheid van de mede-eigenaars

Daarnaast bevat het reglement van interne orde ook regels die de leefbaarheid van het gebouw ten goede komen.

Kunnen de werkingsregels m.b.t. de raad van mede-eigendom in het reglement van interne orde worden opgenomen?
De wet legt niet uitdrukkelijk op dat de werkingsregels met betrekking tot de raad van mede eigendom in het reglement van mede-eigendom dan wel in het reglement van interne orde dienen te worden opgenomen. A priori heeft de algemene vergadering de keuzevrijheid. Het voordeel om de werkingsregels met betrekking tot de raad van mede-eigendom in het reglement van interne orde op te nemen is het feit dat dit onderhands kan gebeuren en de kosten van notariële wijzigingsakte van het reglement van mede-eigendom worden uitgespaard.

Opstellen en wijzigen
Soms is het de oorspronkelijke opsteller van de statuten die ook het reglement van interne orde opmaakt. Is dat niet gebeurd, dan kon het de algemene vergadering van mede-eigenaars zijn die het reglement van interne orde opstelt en goedkeurt met volstrekte meerderheid van stemmen van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde mede-eigenaars. Met de hervorming van 2018 wordt de vereniging van mede-eigenaars echter verplicht om over een reglement van interne orde te beschikken.

Wijzigingen en aanvullingen aan het reglement van interne orde gebeuren eveneens door een besluit van de algemene vergadering met eenzelfde meerderheid. De syndicus heeft de taak om zonder verwijl het reglement van interne orde bij te werken, telkens wanneer de algemene vergadering tot een wijziging besluit.

Als gevolg van de wetswijziging in 2018 heeft de syndicus ook de verplichting gekregen om het reglement van interne orde aan te passen indien de toepasselijke wettelijke regels wijzigen, zonder dat hij hiervoor een voorafgaandelijke beslissing van de algemene vergadering nodig heeft. In voorkomend geval deelt de syndicus de wijzigingen mee op de eerstvolgende algemene vergadering.
De syndicus is op grond van artikel 577-10, § 2 BW verplicht om het reglement van interne orde (en wijzigingen daaraan) bekend te maken door de neerlegging ervan binnen de maand na opstelling, en dit op de zetel van de vereniging van mede-eigenaars. Het reglement van interne orde kan op de zetel van het gebouw kosteloos worden ingezien door iedere belanghebbende.

Bron: CIB

U gebruikt een verouderde browser. Upgrade nu naar een moderne browser om ten volle gebruik te kunnen maken van alle functies van onze site:
Chrome |  FireFox |  Opera |  Safari |  Microsoft Edge
Terug naar boven
Sluit menu IMMO MV NV