Laatste nieuwtjes & vacatures

Op deze pagina worden op geregelde tijdstippen nieuws en andere interessante weetjes gepost. Hou deze pagina in de gaten!
 

Wat wijzigt de wet van 18 juni 2018 met betrekking tot de oprichting van deelverenigingen?

Met de wetswijziging van 2018 heeft de wetgever opnieuw stappen gezet naar een transparantere en duidelijkere regeling met betrekking tot mede-eigendom. Voor verschillende problemen werd een praktische/werkbare oplossing gevonden. Zo heeft de wetgever gesleuteld aan de mogelijkheid tot oprichting van deelverenigingen. Wat is er veranderd?

Sinds de wet van 1994 was het onduidelijk of bij een mede-eigendom bestaande uit een groep van gebouwen, elk gebouw zijn eigen rechtspersoonlijkheid kon genieten met inbegrip van eigen organen, zijnde algemene vergadering en syndicus. In 2004 heeft het Hof van Cassatie een einde gemaakt aan deze onzekerheid door duidelijk te stellen dat de toen heersende wet (lees: de wet van 1994) dit niet mogelijk maakte, en er dus voor de groep van gebouwen slechts één algemene vergadering en één syndicus kon bestaan. Met de wet van 2 juni 2010 is de mogelijkheid gecreëerd om deelverenigingen met of zonder rechtspersoonlijkheid.

Bron: CIBweb.be

Vastgoed aan de kust populair

De vastgoedmarkt aan onze kust doet het de jongste tijd bijzonder goed. Het aantal verkopen steeg er in één jaar tijd met leen vijfde. Maar wat écht opvalt? De Vlaming is bijzonder voorspelbaar als het gaat om de aankoop van zijn stulpje aan zee.

Meer nog: soms lijkt het alsof we allemaal naar hetzelfde “ideale” tweede verblijf aan onze kust op zoek zijn. Dit zijn volgens de grootste kustmakelaar van ons land, Dewaele Vastgoedgroep, de drie grootste klassiekers: We dromen massaal van een appartement met zicht op zee, met twee kamers. We verkiezen Knokke-Heist en Middelkerke als locatie, want dat zijn de populairste kustgemeenten voor de Vlaming.

Bron: http://www.focus-wtv.be/nieuws/we-willen-allemaal-hetzelfde-tweede-verblijf-aan-zee 

Nooit was het vertrouwen van de consument in de vastgoedsector zo groot

19 november 2016

CIB Vlaanderen en BIV: “Er gaapt een diepe kloof tussen perceptie en realiteit”

WES Research publiceerde gisteren de eerste Real Estate Trust barometer. Daaruit blijkt dat 42% van de Belgen geen of amper vertrouwen zou hebben in de vastgoedsector. CIB Vlaanderen, de grootste beroepsfederatie van vastgoedmakelaars en syndici, en het BIV, het beroepsinstituut van de sector, zijn verbaasd over dat resultaat, zeker gezien objectieve cijfers net het tegendeel aantonen. De sector is immers de afgelopen jaren in ijltempo geprofessionaliseerd. In de praktijk plukken we daar ook de vruchten van.  Meer dan de helft van de Vlamingen doet voor de verkoop van zijn woning beroep op een vastgoedmakelaar. Er gaapt een diepe kloof tussen realiteit en perceptie wanneer we kijken naar de manier waarop de consument tegenover de vastgoedsector staat.

Bron: http://cibweb.be/persbericht/nooit-was-het-vertrouwen-van-de-consument-de-vastgoedsector-zo-groot 

We kopen weer meer vastgoed aan zee

17 mei 2016

De verkoop van appartementen aan zee zit weer in de lift. Sinds 2012 waren de prijzen flink gedaald, maar die trend is vorig jaar omgeslagen. De prijzen stijgen weer en er worden meer woningen verkocht aan de kust dan in het binnenland.
De aantrekkingskracht van de zee, maar ook de terreurdreiging speelt merkwaardig genoeg mee.
Bart Van Opstal, de voorzitter van de Federatie Notarissen legt de nieuwe tendensen uit: "Ten eerste zien we dat het aantal transacties is toegenomen: er zijn om en bij de 10% meer vastgoedtransacties. En ten tweede zien we ook dat de prijzen terug aan het stijgen zijn na een periode van daling. Appartementen zijn ongeveer 2% duurder geworden in 2015 en de appartementen op de zeedijk zijn zelfs 3% duurder geworden in 2015.”
Er is een logische verklaring voor de heropleving van het vastgoed aan de kust. Zo staan de rentetarieven voor leningen historisch laag. Daarnaast brengt het spaarboekje niets meer op en zoeken de mensen alternatieven. En dan blijkt vastgoed een betrouwbare belegging die de bankencrisis goed overleefd heeft.
Bron: VTM

“Korte looptijden populairder dan ooit bij afsluiten woonlening”

04 mei 2016

Almaar meer Belgen sluiten voor de aankoop van hun huis een lening af van amper 15 jaar of minder. In 2015 koos bijna de helft (44%) van de kopers voor een woonlening met zo’n korte looptijd. Tegelijkertijd zien we dat er op steeds oudere leeftijd geleend wordt. Dat stelt de Confederatie van Immoberoepen (CIB Vlaanderen), die de jaarlijkse cijfers van de Centrale voor het krediet aan particulieren (CKP) onderzocht.
Belangrijkste redenen waarom de Belg meer en meer voor kortere looptijden kiest: de weerstand van de banken om leningen met een lange looptijd af te sluiten, het hoge aantal herfinancieringen, en het feit dat de Belg steeds vaker een bescheiden woning koopt die hij dan in een latere fase inruilt voor z’n droomhuis.
Bron: CIB

Waarom een geregistreerde huurovereenkomst belangrijk is

02 mei 2016

Stephan Coenen is voorzitter van de Confederatie van Immobiliënberoepen (CIB Vlaanderen). Geen dag gaat voorbij of hij ervaart hoe belangrijk de baksteen voor de Vlaming is. Elke week krijg je zijn tips over kopen en verkopen, huren en verhuren.
‘Zekerheid boven alles’, het is een leuze die ook op de huurmarkt vaak wordt bovengehaald. Om zowel de huurder als verhuurder de nodige bescherming te bieden, moet een huurcontract van een gebouw dat bestemd is voor bewoning verplicht worden geregistreerd. Met de registratie van een huurovereenkomst krijgt de overeenkomst ‘vaste datum’. Dat wil zeggen dat niemand die datum nog kan betwisten en dat het contract bindend is voor derden.
Bescherming huurder
Met de verplichte registratie wil de wetgever de huurder een betere bescherming bieden, vooral in geval van verkoop van het verhuurde goed. Een huurovereenkomst met vaste datum is tegenwerpelijk aan de koper van de gehuurde woning. Dit betekent dat de koper de huurovereenkomst zal moeten respecteren binnen de grenzen van de rechten en verplichtingen van de verhuurder.
Belang voor de verhuurder
Ook voor de verhuurder is de registratie van cruciaal belang. Als de huurovereenkomst voor een hoofdverblijfplaats niet of niet binnen de termijn geregistreerd is, kan de huurder de overeenkomst beëindigen zonder opzegtermijn en zonder vergoeding te betalen. De sanctie geldt zolang de registratie niet is gebeurd. Bij registratie is de huurder wel verplicht een opzegtermijn na te leven bij het beëindigen van  de overeenkomst.
Belangrijk: de registratie moet gebeuren binnen de twee maanden na de ondertekening van de huurovereenkomst en is gratis. En o ja, het is de taak van de verhuurder om hiervoor te zorgen. De vastgoedmakelaar die belast wordt met een verhuuropdracht zal ook zorgen voor de registratie van de huurovereenkomst en de plaatsbeschrijving.
Bron: CIB

Drones: het is zo ver!

20 april 2016

Het KB is gepubliceerd, de dronewetgeving treedt in voege. Maar wat met de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid?
Vorige week verscheen in het Staatsblad het KB m.b.t. gebruik van drones (KB van 10 april 2016 met betrekking tot het gebruik van op afstand bestuurde luchtvaartuigen in het Belgisch luchtruim). Het koninklijk besluit regelt eveneens de commerciële dronevluchten.
Dronegebruik in 3 categorieën
Vorig jaar wijdden we in BIV-News een volledig dossier aan drones, de uitdagingen en de pro’s en contra’s van de veelzijdige vliegtuigjes. Sindsdien verwerkte de FOD Mobiliteit nog het advies uit de luchtvaartsector en de opmerkingen van de Europese Commissie. Dat leidde tot de creatie van een tussencategorie tussen professioneel gebruik (de zware toestellen die zeer hoog mogen vliegen) en recreatief gebruik (de vederlichte toestellen die helemaal niet hoog mogen gaan). Er is nu een indeling in drie categorieën:
professioneel gebruik klasse 1: drones tot 150 kilo die tot 90 meter hoog mogen gaan
professioneel gebruik klasse 2: drones tot 5 kilo die tot 45 meter hoog mogen gaan
recreatief gebruik: drones tot 1 kilo die tot 10 meter hoog mogen gaan
Opgelet: drones en burgerlijke aansprakelijkheid bij schadegevallen
Een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid is onontbeerlijk voor het vliegen met drones. Deze verzekering moet voldoen aan de Europese regelgeving. Dit risico is niet gedekt door de collectieve polis die het BIV voor haar leden heeft afgesloten.
Vlieg je (voor professionele doeleinden) met drones, dan moet je door een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid gedekt zijn voor eventuele toegebrachte schade door deze luchtvaartuigen aan personen en goederen.
Contacteer je eigen verzekeringsmakelaar of Concordia, de tussenkomende verzekeringsmakelaar voor de collectieve BIV-polis die je hieromtrent verder informeert.
De FOD Mobiliteit heeft alle gedetailleerde informatie, aandachtspunten en voorwaarden in dit handig overzicht gegoten.
Bron BIV

U gebruikt een verouderde browser. Upgrade nu naar een moderne browser om ten volle gebruik te kunnen maken van alle functies van onze site:
Chrome |  FireFox |  Opera |  Safari |  Microsoft Edge
Terug naar boven

Sluit menu IMMO MV NV